فیلتر برای جابجایی هوای استریل (ارونت فیلتر)

در زمانیکه احتیاج به جابجایی هوا در مخازن (صنایع داروسازی ) یا دستگاههائیکه تحت خلاء عمل نموده و بایستی به فشار اتمسفریک برسند از ارونت فیلتر در جهت ارائه هوای استریل استفاده می شود .
برای کارکرد در استریلایزرها با سیستم های اندازه گیری ذرات ( دستگاه ذره شمار لیزری) و بالاخره در هر سیستمی که نیاز به هوای استریل برای جابجایی داشته باشند بکار میرود .
فیلتر از نوع جذبی برای ذرات تا 2/. میکرون با سطح فیلتراسیون (1100 سانتیمتر مربع ) با تبدیل برای بستن ساده به بوشن2/1 اینچ ، قاب فیلتر از جنس پلی پروپیلن.