فیلترهای اولپا

این نوع فیلترها دارای افیشنسی (راندمان) بسیار بالایی بوده و سیستم ساخت آن همانند فیلترهای هپا می باشد با این تفاوت عمده که نوع کاغذ میکروفایبرگلاس آن دارای الیاف ظریفتر و فشردگی بیشتری می باشد که امکان بدام انداختن ذرات ریزتری را ایجاد می نماید.
مشخصات فنی:
افیشنسی فیلترهای اولپا عموماً 99/99%برای ذرات 12/0 میکرون به هبالابوده و افت فشار اولیه آنها 240 الی 260پاسکال اندازه گیری  شده است . ابعاد نتداول آن با ضخامت 70 و 150 و300 میلیمتروعرض 300و610میلیمتر در طولهای 610،910،1220،1520و1830 میلیمتر می باشد .
موارد مصرف :
کاربرد فیلترهای اولپا غالباً در مکانهایی با پاکی بسیار زیاد ،هودهای ویورولوژی و بطور کلی در صنایعی است که ذرات 12/. میکرون در حد مجاز طبق استاندارد بین المللی می توانند در محیط آنها وجود داشته باشند .