فیلتر پد و رول

فیلتر پد و رول SAF – P&R 
تعریف و ساخت :
فیلترهای پد و رول که از الیاف سنتتیک (پلیستر )ساخته شده اند در ابعاد مختلف بصورت پد و رول با عرض حداکثر  2000 میلیمتر عرضه میگردد. این نوع فیلترهای ایرانی و خارجی با راندمانهای 10 الی 60% بر اساس استاندارد اشری         1992-1/52 برابر با G2 و G3 و F5 در استاندارد  EN/779 و با ضخامتهای 2-5-10-12-15-20-25-50 میلیمتر بدون لایه محافظ و با ضخامتهای 15-20-25 میلیمتر با لایه محافظ بعنوان پیش فیلتر جهت ازدیاد عمر مفید فیلترهای راندمان بالاتر و یا فیلتر اصلی در سالنهای رنگ خودروسازیها- اطاقهای کمپرسور – تابلوهای برق و غیره استفاده میشود.