تخفیف نمایشگاهی

بدین وسیله به اطلاع کلیه بازدیدکنندگان گرامی می رساند هرگونه خرید از غرفه شرکت صنعت یاران در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی شامل 5% تخفیف ویژه نمایشگاهی می شود. ابنابنتبانتیبا