دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

نمایندگان، متخصصین و مصرف کنندگان گرامی

از شما دعوت می شود تا ازغرفه شرکت صنعت یاران در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی دیدن فرمائید.  تیبالببل

 امید است که نمایشگاه امسال بتواند پاسخگوی نیازهای بازدیدکنندگان باشد. پیشاپیش مقدم بازدیدکنندگان را گرامی می داریم. یی

زمان: 25-28 مهر 1392

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران- سالن 44/2 (خلیج فارس)               ب